Skip Navigation Linkspsikoloji

Psikoloji Bölümü

Psikoloji Bölümü 

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. FATİH BAYRAKTAR

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. DİLEK ÇELİK

Yönetici Asistanı
NİLÜFER GÖYMEN

Bölüm Misyonu

Psikoloji, zihinsel süreçleri ve davranışları inceleyen bir bilim dalıdır. Psikologların amacı, biyolojik, bilişsel, gruplararası, kişilerarası gibi birçok perspektifi kullanarak davranışın temelini anlamaktır. Bunu yapabilmek amacıyla psikologlar, insan gelişiminden kişilerlerarası ilişkilere, davranış bozukluklarından, gruplar içerisinde sosyalleşme sürecine kadar birçok konuda araştırma yapmakta ve uygulamalarda bulunmaktadır. Psikoloji Bölümü'nün amacı, öğrencilerine, Psikoloji’nin alt dalları hakkında bilgi edinebilecekleri, psikoloji bilgilerini uygulayabilecekleri, yüksek kaliteli araştırma yürütebilecekleri, uluslararası standartlar doğrultusunda bir eğitim vermektir. DAÜ Psikoloji Bölümü ayrıca Psikoloji Bilimi'nin gelişmesine ve saygın bir disiplin olarak ilerlemesine katkıda bulunmak amacını kendine misyon edinmiştir.


Bölüm İmkanları

DAÜ Psikoloji Bölümü, 4 Profesör, 9 Yardımcı Doçent,  13 tam zamanlı öğretim üyesi,  biri doktoralı 6 yarı zamanlı öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisinin bulunduğu uluslararası bir akademik kadroya sahiptir. Kadrodaki bireylerin araştırma konuları, Psikoloji Bilimi'nin alt dalları altında bulunan konuları içermektedir. Bu konulardan bazıları, çocuklarda ulusal kimlik gelişimi; gruplararası temas ve gruplararası ilişkiler; zorbalık; yeni medyanın gelişim üzerindeki etkisi, bireylerin trafikteki davranışları,  toplumsal cinsiyet, cinsiyetçilik, sosyal kimlik ve iyilik hali,  LGBTQ+ birey psikolojisidir.  Bölümümüz ayrıca Felsefe ve Sosyoloji alanında çalışmalar yapan hocaları ile disiplinler arası araştırma projeleri de yürütmektedir. 

DAÜ Psikoloji Bölümü KKTC üniversitelerindeki ilk Psikoloji laboratuarı olan Davranış Bilimleri Laboratuvarı'nın yanı sıra Klinik ve Yaşam Boyu Gelişim Laboraturı’na, Bellek ve Eylem Araştırmaları Laboratuarı’na, Sosyal ve Trafik Psikolojisi Laboratuarı’na da sahiptir.  AyrıcaFen-Edebiyat Fakültesi’nde Psikoloji Bölümü’ne ait iki bilgisayar laboratuarı da bulunmaktadır. Programlar

Psikoloji lisans programının amacı, öğrencileri çeşitli konu, bakış açısı ve sorgulamalarla tanıştırarak, lisansüstü eğitimlerinde sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, medya,klinik, trafik gibi psikolojinin çeşitli alt alanları üzerine çalışmaya hazırlamaktır. Psikoloji öğrencilerini hedef alan bir program oluşturabilmek amacıyla, çoğu bölüm temel dersi sadece Psikoloji Bölümü'ne kayıtlı olan öğrencilerine verilmektedir. Psikoloji Bölümü dışındaki öğrencilere ise, Psikoloji hakkında temel bilgileri verebilmek adına Genel Psikoloji, Psikoloji Bilimine Giriş, Sosyal Davranışları Anlamak gibi seçmeli olarak alabilecekleri dersler verilmektedir.

2018 yılından beridir öğrenci kabul eden  Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin danışman eşliğinde araştırma yürütebilme becerilerini geliştirmelerini ve birer Uzman Psikolog olarak çalışabilecekleri ortamlarda başarılı olmaları için gereken bilgileri edinmelerini amaçlamaktadır.

Türkçe olarak belirtilmemiş tüm programların eğitim dili ingilizcedir.

* ile işaretlenmiş programlara yeni öğrenci kabul edilmemektedir.Program AdıDereceEğitim Süresi (Yıl)
PsikolojiLisans / B.S.4
Psikoloji (Türkçe)Lisans / B.S.4
Gelişim Psikolojisi (Tezli) *Master / M.S.1 - 2
Genel Psikoloji (Tezli)Master / M.S.1 - 2
Genel PsikolojiDoktora / Ph.D.3.5 - 5

Eğitimde Farklılık

DAÜ tarafından sunulan Psikoloji lisans programı müfredatı özellikle Avrupa Psikoloji Diploması (EuroPsy) ve YÖK standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış olup, öğrencilerimizin dünyanın her yerinde iş olanaklarına sahip olmaları amacıyla uluslararası tanınır düzeyde diploma vermeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz Türk Psikologlar Derneği tarafından 2015  ve 2018 yıllarında iki kez akredite edilmiştir. DAÜ Psikoloji Bölümü İngilizce programı Türkiye’deki 12 akredite program arasındadır ve KKTC üniversiteleri arasında da tek akredite Psikoloji programı ünvanını taşımaktadır.

Neler Başardık

Psikoloji bölümü Türkçe ve İngilizce programları şu ana kadar 800’ün üzerinde mezun vermiştir. Bu mezunlar ulusal ve uluslararası düzeyde iş olanaklarına sahip olmuşlardır. Mezunlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimleri almak için İngiltere, ABD ve Avrupa'da programlara yerleşmişlerdir.

Yukarda da belirtildiği gibi Psikoloji Bölümü'nün İngilizce programı Türk Psikologlar Derneği tarafından Türkiye'de akredite edilen 12 programdan biri ve Kıbrıs'ta ise ilk ve tek programdır. Türkçe programın akreditasyon sürecinin yakın zamanda başlaması planlanmaktadırr.

Psikoloji Bölümü’nün vizyonu etik ve profesyonel psikoloji mezunları yetiştirmektir. Bu bağlamda bölüm Psikoloji’nin araştırma ve uygulama alanlarındaki etiğe özellikle önem vermekte ve bölüme bağlı komitelerle bu alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

Psikoloji Bölümü’nün diğer bir misyonu Psikoloji Bilimi’nin Kuzey Kıbrıs’ta ve yakın coğrafyalarda doğru tanıtılmasıdır. Bu bağlamda bölüm Türk Psikologlar Derneği’yle ve 2018 yılından itibaren de kardeş bölüm ilan ettiği “Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü”yle işbirliği içinde çalışmalarına devam etmektedir.  Öğrencilerimizin Değeri

Psikoloji bölümü öğrencilerineuluslararası eğitim standartlarında  Psikoloji'nin  alt dallarıyla ilgili nitelikli bir eğitim verip onlara psikoloji alanında geniş bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Dört yıllık psikoloji lisansını tamamlayan öğrenciler, psikoloji mezunu, yüksek lisansı tamamlayıp bir yıl süpervizyon alanlar ise, psikolog ünvanını kullanmaya hak kazanırlar. Mezunlarımızın yarıdan fazlası şu an Avrupa, Birleşik Krallık, ABD ve Türkiye'de yüksek lisans programlarında eğitim görmektedir.

Kariyer Olanakları

Psikoloji Bölümünde yüksek öğrenimlerini tamamlayarak lisans diploması alanlar, eğitim kurumlarında, endüstride, insan kaynakları departmanlarında, danışma merkezlerinde ve psikoloji hizmeti veren özel ve/veya kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Psikoloji Bilimi birçok alt dalıyla farklı alanlarda hizmet vermektedir. Yüksek lisans derecesini ya da eşdeğer bir eğitimi tamamlayan Uzman Psikologlar aldıkları eğitime ve kazandıkları yetkiniliğe göre klinik, danışmanlık, adli, sosyal, trafik, endüstri psikolojisi alanlarında çalışabilmektedirler. 


İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü 
Gazimağusa, KKTC
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1389
Faks: +90 392 630 2475
E-posta: psychology@emu.edu.tr


Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Prof. Dr. FATİH BAYRAKTAR Bölüm Başkanı Psikoloji AS201 1079
Prof. Dr. İLHAN RAMAN Öğretim Üyesi Psikoloji AS212 2282
Prof. Dr. MEHMET METİN ERGİNEL Öğretim Üyesi Psikoloji AS217 2416
Prof. Dr. ŞENEL RAMAN Öğretim Üyesi Psikoloji AS209 1042
Yrd. Doç. Dr. AKİLE BERFU ZORBA Öğretim Üyesi Psikoloji AS210 2279
Yrd. Doç. Dr. AYŞENUR TALAT ZRİLLİ Öğretim Üyesi Psikoloji AS211 1283
Yrd. Doç. Dr. BURCU KAYA KIZILÖZ Öğretim Üyesi Psikoloji AS215 3051
Yrd. Doç. Dr. ÇIĞIR KALFAOĞLU Öğretim Üyesi Psikoloji AS207 1362
Yrd. Doç. Dr. DENİZ ATALAR Öğretim Üyesi Psikoloji AS218 2411
Yrd. Doç. Dr. DİLEK ÇELİK Öğretim Üyesi,
Bölüm Başkan Yardımcısı
Psikoloji AS214 2478
Yrd. Doç. Dr. GÖKÇE YILMAZ AKDOĞAN Öğretim Üyesi Psikoloji AS208 2777
Yrd. Doç. Dr. PELİN KARAKUŞ AKALIN Öğretim Üyesi Psikoloji AS216 630213/1324
Yrd. Doç. Dr. ŞERİF TÜRKKAL Okutman Psikoloji AS220 1368

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Öğr. Gör. BEGÜM ÇAKMAK KORYÜREK Öğretim Görevlisi Psikoloji AS219
Öğr. Gör. DİLAY KANSOY GAZİLER Öğretim Görevlisi Psikoloji AS213
Öğr. Gör. HASAN ERGÜLER Öğretim Görevlisi Psikoloji AS213 1616
Öğr. Gör. NAİFE SEVDALI Öğretim Görevlisi Psikoloji AS213 1616
Öğr. Gör. ONUR YILMAZ Öğretim Görevlisi Psikoloji AS219 2013
Öğr. Gör. ÖZLEM BURAK Öğretim Görevlisi Psikoloji AS216 1324

Araştırma Görevlileri

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Araştırma Görevlisi ALIM SANCAR Araştırma Görevlisi Psikoloji AS221
Araştırma Görevlisi BUSE ASLAN Araştırma Görevlisi Psikoloji AS221
Araştırma Görevlisi ELİF OKUR Araştırma Görevlisi Psikoloji AS221 2418
Araştırma Görevlisi KAAN BERKAN Araştırma Görevlisi Psikoloji AS221
Araştırma Görevlisi YAREN MÜEZZİN Araştırma Görevlisi Psikoloji AS221

Hakkımızda


Program Hedefleri

Bellek ve Eylem Araştırmaları ​ hoşgeldiniz

Laboratuvarımızın amacı, bellek araştırmaları (otobiyografik bellek ve çalışma belleği) ve yetenek gerektiren hareketlerin bilişsel kontrolü araştırmalarını çeşitli ölçüm metotlarını (tepki zamanı görevleri, anket, klavyede yazma ve EEG) ayrı ayrı ve birlikte kullanarak bilişsel süreçleri incelemektir.

Duyurular

Laboratuvar yöneticilerimiz Yrd. Doç. Dr. Burcu Kaya Kızılöz ile Yrd. Doç. Dr. Çığır Kalfaoğlu, 14 -17 Kasım 2019 tarihleri arasında Psychonomics Society'nin Montreal şehrindeki 60'ıncı toplantısında çalışmalarını sunmuşlardır.

Yrd. Doç. Dr. Çığır Kalfaoğlu ile Dr. Tom Stafford "Illusions of Authorship Reveal Hierarchical Control of Actions: an EEG Analysis" başlıklı çalışmaları için başvurdukları Birleşik Krallık'ın saygın meslek kurumlarından Experimental Psychology Society'den £3500 araştırma fonu kazanmışlardır.

Web sitesi

DAÜ Psikoloji Programı: https://www.emu.edu.tr/en/academics/faculties/faculty-of-arts-sciences/department-of-psychology/1139

Grup Üyeleri

Yüksek lisans Öğrencileri

Gizem Karaca

Hatice Adli

Süleyman Erdoğan

Grubun bir üyesi olmak isterseniz lütfen bize ulaşın!

Lisans Öğrencileri

Bellek Grubu (İngilizce)

Rawan İbrahim

Hilal Kaya

Eren Irmak

Melike Yeşilyurt

Yasemin Cansu

Berin Sarı

Berke Dargın

Vrinda Chum

Hayriye Gülfem Çağlar

Rima Benhoussa

Fahima Tebessum

Seray Çakar

Ezgi Kamalı

Bellek Grubu ( Türkçe)

Nazlı Karaçaylı

Fadime çapık

Elif Gürsoy

Büşra Şimşek

Ömer Yüncü

İsmail Mertcan Çelik

Özge Ceylan

İsmet Sönmez

Serkan Çinemre

Reyhan Boğar

Nazlı Erişiş

Beyza Dokumacı

Grubun bir üyesi olmak isterseniz lütfen bize ulaşın!

İşbirlikleri

Ali Tekcan (Boğaziçi Üniversitesi)

Ayse Altan Atalay (Koç Üniversitesi)

Aslı Aktan-Erciyes (Kadir Has Üniversitesi)

Aycan Kapucu-Eryar (Ege Üniversitesi)

Elizabeth Milne (University of Sheffield, UK)

Irmak Olcaysoy-Okten (New York University)

İlmiye Seçer (Başkent Üniversitesi)

Pınar Kurdoğlu-Ersoy (Ege Üniversitesi)

Tom Stafford (University of Sheffield, UK)

Laboratuvar Yönetim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Burcu Kaya Kızılöz

Bilişsel psikolojiyle ilgim Boğaziçi Üniversitesinde lisans eğitimimi alırken başladı ve üçüncü sınıfta Dr. Ali Tekcan hocamdan aldığım Bellek ( Human Memory) dersiyle tutku haline geldi. Flaş Bellek ( Flashbulb Memories) konulu tezimle yüksek lisansımı tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım ve bu süreçte Prof. Dr. Ali Tekcan'ın çalışmalarını yürüttüğü Bellek Laboratuvarında da görev aldım. 2012 yılında aynı üniversitede doktora programına başladım ve 2018 yılında depresyonda bilişsel süreçler ve bellek ilişkilerini incelediğim tezimle mezun oldum. İstanbul'da bulunan birkaç üniversitede yarı zamanlı eğitim görevlisi olarak ders verdikten sonra, 2018 Eylül ayında DAÜ Psikoloji Bölümü'nde  çalışmaya başladım.

Araştırma Konuları

Temel araştırma alanım otobiyografik bellek olmakla birlikte, doktora sırasında ilgi duymaya başladığım yönetici işlevler konusunda da araştırmalar yapmaktayım. Özellikle yönetici işlevler ile otobiyografik bellek arasındaki ilişki ve bu ilişkiyi etkileyen faktörlerle ilgilenmekteyim. Araştırma amacımı bu ilişkiyi daha iyi anlamak ve depresyon ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklarla aralarındaki karışılıklı ilişkiyi incelemek olarak tanımlanabilir. Ayrıca kültürün ve kişisel farklılıkların bilişi, özellikle de belleği nasıl etkilediği anlamak da ilgilendiğim konular arasındadır. 

Yayınları

Tekcan, A. İ., Yılmaz, E., Kaya Kızılöz, B., Karadöller, D. Z., Mutafoğlu, M., & Aktan Erciyes, A. (2015). Retrieval and phenomenology of autobiographical memories in blind individuals. Memory, 23(3), 329-339.

Kaya Kızılöz, B., & Tekcan, A. I. (2013). Canonical categories in flashbulb memories. Applied Cognitive Psychology, 27(3), 352-359.

Tekcan, A. İ., Kaya-Kızılöz, B., & Odaman, H. (2012). Life scripts across age groups: A comparison of adolescents, young adults, and older adults. Memory, 20(8), 836-847.

Tekcan, A. İ., Topçuoğlu, V., & Kaya, B. (2007). Memory and metamemory for semantic information in obsessive-compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy, 45 (9), 2164-2172.

Konferans Sunumları

Kaya-Kızılöz, B., Şimşek, B., Yüncü, Ö. Valence is in the eye of beholder: A comparison of three types of valence ratings. Psychonomics, Montreal, 2019

Kaya-Kızılöz, B., Tekcan, A.I., Boduroğlu, A. Interrelations between Executive Functions, Rumination and Overgeneral Memory in Depression. Self and Autobiographical Memory, Aarhus, 2018

Kaya-Kızılöz, B., Tekcan, A.I., Boduroğlu, A. An Examination of Cue Word Effects in Overgeneral Memory. Psychonomics, Boston, 2016.

Aydın, C., Gulgoz, S., Kaya-Kızılöz, B. Post-partum Depression and Autobiographical Memory: A Longitudinal Project. Travelling in time: The construction of past and future events across domains, Aarhus, 2016

Tekcan, A.İ., Kaya-Kızılöz, B., Depression, life scripts and life story memories. Sarmac X, Rotterdam, 2013.

Tekcan, A.İ., Kılınç, S., Kaya-Kızılöz, B., & Göz, İ. Life scripts and life stories in individuals with major depressive disorder. 5th International Conference on Memory, York, 2011.

Tekcan, A.İ., Ece, B., & Kaya-Kızılöz, B. Stability of Life Script and Life Story Events Across Generations. Theoretical Perspectives on Autobiographical Memory Conference, Aarhus, 2010.

Tekcan, A. İ., Odaman, H., Kaya-Kızılöz, B, Tartar, E. E., & Göz, İ. Yaşam seyri beklentileri otobiyografik anı tümseğini açıklayabilir mi? 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, 2010.

Tekcan, A. İ., Odaman, H., & Kaya-Kızılöz, B. Life scripts across the life span. 50th Annual Meeting of the Psychonomic Society, Boston, 2009.

Kaya-Kızılöz, B., & Tekcan, A.İ. (2008). Reevaluation of Canonical Categories in Flashbulb Memories. 29. International Congress of Psychology, Berlin, 2008.

Yrd. Doç. Dr. Çığır Kalfaoğlu

Lisans eğitimimi Kanada' da Wilfrid Laurier Üniversitesi'nde tamamladım. Bilişsel psikolojiye ilgim 3. sınıfta aldığım Eylemlerde Biliş (Cognition in Action) seçmeli dersiyle başladı. Bu dersimin hocası Dr. Sukhvinder Obhi daha sonra lisani tez projemin danışman hocası oldu. Lisans tezimde beceri  gerektiren eylemlerin içsel kontrolü ve  dışsal kontrolü arasındaki farklar ( the differences between internally generated vs. externally triggered actions) konulu araştırma projemi tamamladım. Master eğitimimi University of Nottingham' da ideomotor apraksi de nesne manipülasyonu (object manipulation in ideomotor apraxia) konusundaki tez çalışmam ile,ı doktora eğitimimi ise Sheffield Üniversitesi'n de beceri gerektiren hareketlerde hatanın farkındalığı ( error awareness in skilled actions) konusu üzerine tez yazarak  mezun oldum. DAÜ Psikoloji bölümündeki görevime Eylül 2013'te başladım.

Araştırma Konularım

Beceri gerektiren hareketlerde hatanın farkındalığı konusu şimdiki araştırmalarımın odak noktasıdır. Yanlış olan hareketleri nasıl fark ettiğimiz ve hatta yazma sırasında hangi eylemin yürütüldüğünü bilmeden bunu yapmamız en çok ilgimi çeken kısımdır. Bu alanda çalıştığım sürede,   hareketin hızı ve hatanın farkındalığı ile bilinçli farkındalık arasında bir ayrılma olabileceğini düşündürttü. Hata eylemi ve tespitinin sinirsel ve davranışsal belirteçleri çok iyi oluşturulmasına rağmen bilinçli farkındalığın evre ve seviyeleriyle nasıl bir ilişkileri olduğu hala literatürde tartışma konusudur. Bu nokta da çalışmalarımın odağındadır.

Yayınlar

Kalfaoğlu, Ç., Stafford, T., & Milne, E. (2018). Frontal theta band oscillations predict error correction and posterror slowing in typing. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 44(1), 69.

Kalfaoğlu, Ç., & Stafford, T. (2014). Performance breakdown effects dissociate from error detection effects in typing. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 67(3), 508-524.

Konferans Sunumları

"Illusions of Authorship and Cognitive Control: An EEG Analysis". Çığır Kalfaoğlu, Elizabeth Milne, Tom Stafford, Poster Sunumu (Kalfaoğlu), Psychonomics Society 60. Yıllık Toplantı, 15 Kasım 2019'da Montreal'de.

"Error correction in typing is predicted by ERN amplitude" Çığır Kalfaoğlu, Tom Stafford and

Elizabeth Milne. Poster presentation (by Kalfaoğlu) in the British Association of Cognitive Neuroscience Meeting in York, UK, on the 11th of September, 2014.

"Typing errors lead to increase in power and synchronization of theta oscillations" Çığır Kalfaoğlu, Tom Stafford and Elizabeth Milne. Poster presentation (by Kalfaoğlu) in the British Association of Cognitive Neuroscience in Newcastle, UK, on Wednesday the 11th of April, 2012.

"What mistakes reveal about skilled performance: A study of touch-typing" Çığır Kalfaoğlu, Tom Stafford and Elizabeth Milne. Poster presentation (by Kalfaoğlu) in the Experimental Psychologists Society Meeting in Oxford, UK, on Wednesday the 13th of April, 2011

Devam Eden Projeler

 Beceri Gerektiren Eylemlerde Hata Farkındalığı ve Düzeltimi

Bu araştırmanın amacı; i) iyi çalışılmış görevlerde hata farkındalığı ve düzeltiminin sinirsel ve davranışsal belirteçlerini oluşturmak. ii) bu belirteçleri kullanıp performansı geliştiren hata farkındalığının farklı süreç ve evrelerini araştırmaktır.

 Sosyal olarak tehdit edici uyaranların inhibisyonu:  Başgösteren bilişsel stil, sosyal memnuniyetsizlik ve sosyal kaygı ile spesifik ilişiği

 Bu araştırmada sosyal kaygı ve sosyal memnuniyetsizliğin arasındaki farklılığın inhibitasyon kapasitesiyle ilişiğinin bulunması amaçlanmıştır. Bu iki yapı aynı davranış biçimleriyle ilişkili olduğu halde farklı türdeki psikolojik rahatsızlıklarla bağlantılıdır. Bu bulgular inhibitasyon kapasitesinin bu rahatsızlıkların spesifik biçimlerini keşfetme potansiyeli oluşturacaktır.

Does Perceived Cognitive Flexibility Moderate the Individual's Responses to Abstract vs. Concrete Rumination Induction Procedures?

Basit somut düşünme manipülasyonu etkinliğinin uzun uzadıya düşünme ve negatif duygu öz bildiri seviyeleri üzerindeki bilişsel esnekliğin moderator rolünün test edilmesi amaçlanmıştır.

İletişim

Grubumuza katılmak isterseniz e-mail adreslerimiz:

cigir.kalfaoğglu@emu.edu.tr

burcu.kaya@emu.edu.tr

Fotoğraflar

 ​​