Skip Navigation LinksPsikoloji

Psikoloji Bölümü

 

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. FATİH BAYRAKTAR

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. BURCU KAYA KIZILÖZ

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. DİLEK ÇELİK

Yönetici Asistanı
NİLÜFER GÖYMEN

Bölüm Misyonu

Psikoloji, zihinsel süreçleri ve davranışları inceleyen bir bilim dalıdır. Psikologların amacı, biyolojik, bilişsel, gruplararası, kişilerarası  dinamikleri  inceleyerek kullanarak davranışın temelini anlamaktır. Bunu yapabilmek amacıyla psikologlar, insan gelişiminden, kişilerlerarası ilişkilere, davranış bozukluklarından, gruplar içerisinde sosyalleşme sürecine kadar, birçok konuda araştırma yapmakta ve uygulamalarda bulunmaktadır Psikoloji Bölümü'nün amacı, öğrencilere, psikolojinin alt dalları hakkında bilgi edinebilecekleri, psikolojik bilgilerini uygulayabilecekleri, yüksek kaliteli araştırma yürütebilecekleri, uluslararası standartlar doğrultusunda bir eğitim vermektir. DAÜ Psikoloji Bölümü ayrıca Psikoloji Bilimi'nin gelişmesine ve saygın bir disiplin olarak ilerlemesine katkıda bulunmak amacını kendine misyon edinmiştir.Bölüm İmkanları

DAÜ Psikoloji Bölümü, 4 Profesör,  9 Yardımcı Doçent 13 tam zamanlı öğretim üyesi, 6 yarı zamanlı öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisinin bulunduğu uluslararası saygın üniversitelerde eğitim görmüş güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Kadrodaki bireylerin araştırma konuları, Psikoloji Bilimi'nin alt dalları altında bulunan konuları içermektedir. Bu konulardan bazıları, çocuklarda ulusal kimlik gelişimi; gruplararası temas ve gruplararası ilişkiler; zorbalık; yeni medyanın gelişim üzerindeki etkisi, bireylerin trafikteki davranışları, çevre psikolojisi, toplumsal cinsiyet, cinsiyetçilik, sosyal kimlik ve iyilik hali, LGBTQ+ birey psikolojisi, bellek çalışmaları ve nöropsikolojidir. Bölümümüz ayrıca Felsefe ve Sosyoloji alanında uzmanlaşmış hocaları ile disiplinler arası araştırma projeleri de yürütmektedir.Programlar

Psikoloji lisans programının amacı, öğrencileri çeşitli konu, bakış açısı ve sorgulamalarla tanıştırarak, lisansüstü eğitimlerinde sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, medya,klinik, gelişim, trafik psikolojisi gibi psikolojinin çeşitli altalanlarında çalışmaya hazırlamaktır. Psikoloji öğrencilerini hedef alan İngilizce ve Türkçe Psikoloji lisans programındaki dersler sadece Psikoloji Bölümü'ne kayıtlı olan öğrencilerine verilmektedir. Psikoloji Bölümü dışındaki öğrencilere ise, Psikoloji hakkında temel bilgileri verebilmek adına Genel Psikoloji, Psikoloji Bilimine Giriş, Sosyal Davranışları Anlamak gibi seçmeli olarak alabilecekleri dersler verilmektedir. Bölüm ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerine servis dersleri vermektedir

2018 yılından beridir öğrenci kabul eden Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin danışman eşliğinde araştırma yürütebilme becerilerini geliştirmelerini ve birer Uzman Psikolog olarak çalışabilecekleri ortamlarda başarılı olmaları için gereken bilgileri edinmelerini amaçlamaktadır. Genel Psikoloji doktora programı ise YÖDAK ve YÖK onayı alarak 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde öğrenci kabulüne başlamıştır. 

Program AdıDereceEğitim Süresi (Yıl)
PsikolojiLisans / B.S.4
Psikoloji (Türkçe)Lisans / B.S.4
Genel Psikoloji (Tezli)Master / M.S.1 - 2
Genel PsikolojiDoktora / Ph.D.3.5 - 5

Eğitimde Farklılık

DAÜ tarafından sunulan Psikoloji lisans programı müfredatı özellikle Avrupa Psikoloji Diploması (EuroPsy) ve YÖK standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış olup, öğrencilerimizin dünyanın her yerinde iş olanaklarına sahip olmaları amacıyla uluslararası tanınır düzeyde diploma vermeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz Türk Psikologlar Derneği tarafından 2024 yılına kadar akredite edilmiştir. DAÜ Psikoloji Bölümü İngilizce programı 2024 yılına kadar Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu tarafından akredite edilmiştir. Programımız Türkiye'deki 12 akredite program arasındadır ve KKTC üniversiteleri arasında da tek akredite Psikoloji programı ünvanını taşımaktadır.


Neler Başardık

Psikoloji bölümü Türkçe ve İngilizce programları şu ana kadar 1000'in üzerinde mezun vermiştir. Bu mezunlar ulusal ve uluslararası düzeyde iş olanaklarına sahip olmuşlardır. Mezunlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimleri almak için İngiltere, ABD ve Avrupa'da programlara yerleşmişlerdir.

Psikoloji Bölümü'nün vizyonu etik ve profesyonel psikoloji mezunları yetiştirmektir. Bu bağlamda bölüm Psikoloji'nin araştırma ve uygulama alanlarındaki etiğe özellikle önem vermekte ve bölüme bağlı komitelerle bu alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

Psikoloji Bölümü'nün diğer bir misyonu Psikoloji Bilimi'nin Kuzey Kıbrıs'ta ve yakın coğrafyalarda doğru tanıtılmasıdır. Bu bağlamda bölüm Türk Psikologlar Derneği'yle, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği'yle ve 2018 yılından itibaren de kardeş bölüm ilan ettiği “Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü"yle işbirliği içinde çalışmalarına devam etmektedir.
Öğrencilerimizin Değeri

Psikoloji bölümü öğrencilerine uluslararası eğitim standartlarında Psikoloji'nin alt dallarıyla ilgili nitelikli bir eğitim verip onlara psikoloji alanında geniş bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Dört yıllık psikoloji lisansını tamamlayan öğrenciler, psikoloji mezunu, yüksek lisansı tamamlayıp bir yıl süpervizyon alanlar ise, psikolog ünvanını kullanmaya hak kazanırlar. Mezunlarımızın yarıdan fazlası şu an Avrupa, Birleşik Krallık, ABD ve Türkiye'de yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim görmektedir.


Kariyer Olanakları

Psikoloji Bölümünde yüksek öğrenimlerini tamamlayarak lisans diploması alanlar, eğitim kurumlarında, endüstride, insan kaynakları departmanlarında, danışma merkezlerinde ve psikoloji hizmeti veren özel ve/veya kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Psikoloji Bilimi birçok alt dallarıyla farklı alanlarda hizmet vermektedir. Yüksek lisans derecesini ya da eşdeğer bir eğitimi tamamlayan Uzman Psikologlar aldıkları eğitime ve kazandıkları yetkinliğe göre klinik, danışmanlık, adli, sosyal, trafik, endüstri psikolojisi alanlarında çalışabilmektedirler.

Akreditasyonlar

 

TPD: Türk Psikologlar Derneği
DAÜ Psikoloji İngilizce Lisans Programı TPD akreditasyonuna sahiptir.
http://www.psikolog.org.tr

Akreditasyon Belgesi (PDF) 

İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü 
Gazimağusa, KKTC
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1389
Faks: +90 392 630 2475
E-posta: psychology@emu.edu.tr


Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Prof. Dr. FATİH BAYRAKTAR Bölüm Başkanı Psikoloji AS201 1079
Prof. Dr. İLHAN RAMAN Öğretim Üyesi Psikoloji AS212 2282
Prof. Dr. MEHMET METİN ERGİNEL Öğretim Üyesi Psikoloji AS217 2416
Prof. Dr. ŞENEL RAMAN Öğretim Üyesi Psikoloji AS209 1042
Yrd. Doç. Dr. AKİLE BERFU ZORBA Öğretim Üyesi Psikoloji AS210 2279
Yrd. Doç. Dr. AYŞENUR TALAT ZRİLLİ Öğretim Üyesi Psikoloji AS211 1283
Yrd. Doç. Dr. BURCU KAYA KIZILÖZ Öğretim Üyesi,
Bölüm Başkan Yardımcısı
Psikoloji AS215 3051
Yrd. Doç. Dr. ÇIĞIR KALFAOĞLU Öğretim Üyesi Psikoloji AS207 1362
Yrd. Doç. Dr. DENİZ ATALAR Öğretim Üyesi Psikoloji AS218 2411
Yrd. Doç. Dr. DİLEK ÇELİK Öğretim Üyesi,
Bölüm Başkan Yardımcısı
Psikoloji AS214 2478
Yrd. Doç. Dr. GÖKÇE YILMAZ AKDOĞAN Öğretim Üyesi Psikoloji AS208 2777
Yrd. Doç. Dr. PELİN KARAKUŞ AKALIN Öğretim Üyesi Psikoloji AS216 630213/1324
Yrd. Doç. Dr. ŞERİF TÜRKKAL Öğretim Üyesi Psikoloji AS220 1368

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Öğr. Gör. BEGÜM ÇAKMAK KORYÜREK Öğretim Görevlisi Psikoloji AS219
Öğr. Gör. DİLAY KANSOY GAZİLER Öğretim Görevlisi Psikoloji AS213
Öğr. Gör. HASAN ERGÜLER Öğretim Görevlisi Psikoloji AS213 1616
Öğr. Gör. ÖZLEM BURAK Öğretim Görevlisi Psikoloji AS216 1324

Araştırma Görevlileri

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
ALIM SANCAR Araştırma Görevlisi Psikoloji AS221
BUSE ASLAN Araştırma Görevlisi Psikoloji AS221
ELİF OKUR Araştırma Görevlisi Psikoloji AS221 2418
KAAN BERKAN Araştırma Görevlisi Psikoloji AS221
YAREN MÜEZZİN Araştırma Görevlisi Psikoloji AS221

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ​​

ÖĞRENCİ İSİM SOYİSİM
MEZUN YILI

TEZ KONUSU
DANIŞMAN & EŞ DANIŞMAN
UTKU AKTU2019-20The Effects of Video Games on Reaction TimesASST. PROF. DR. ÇIĞIR KALFAOĞLU   
ÖZLEM MELİKE ŞAHAN2019-20The Role of Masculinity/Femininity Discrepancy Stress and Ambivalent Sexism on Controlling Behaviors in Young Adult's Romantic RelationshipPROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMAN   
MOSES BUNMI OLUWABUSOLA2018-19Stress and other Correlates of Academic Success among Nigerian Students in Eastern Mediterranean UniversityASSOC. PROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMAN   
ÖZÜM KÜBRA YILDIZ2018-19Parental Influence on Children's Gender Roles and Future Job AspirationsASSOC. PROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMAN   
FATMA GÖZDE ÖZDEMİR2018-19Factors Predicting Gender Roles in ChildrenASSOC. PROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMAN   
FATMA BAHÇE2018-19The Role of Prosocial, Antisocial Behaviours and Machiavellianism on Adaptation to UniversityASSOC. PROF. DR. FATİH BAYRAKTAR   
MERYEM BEYOĞLU2018-19The Role of Physical / Emotional Abuse and Neglect, Perceived Parental Style and Self-esteem on Emotional Intelligence among 4th and 5th Grade Primary School ChildrenASSOC. PROF. DR. FATİH BAYRAKTAR   ​


GENEL PSİKOLOJİ

 

ÖĞRENCİ İSİM SOYİSİM
MEZUN YILI
​​

TEZ KONUSU
DANIŞMAN & EŞ DANIŞMAN
ŞENEL ÖZDİLEK2021-22The Relationship between Parental Invalidation and Episodic Future ThinkingASST. PROF. DR. BURCU KAYA KIZILÖZ ASST. PROF. DR. EMRE HAN  ALPAY
PINAR TEKŞEN RASHEED2021-22Reducing Myth Endorsement Towards LGBTI+ to Tackle Prejudice Towards Gender Diversity and Sexual OrientationPROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMAN   
REFİKA İNCE2021-22Evaluation of Self-Worth and Its Relation with Parenting Styles, Inter-Parental Conflict and Family Structure among Adolescents in Northern CyprusPROF. DR. FATİH BAYRAKTAR ASST. PROF. DR. DENIZ ATALAR
DOĞUKAN GÜMÜŞATAM2021-22Effects of LGBTI+ Community-based Organisations on LGTBI+s in the Northern Part of CyprusPROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMAN   
CHILLAR ASADLI2021-22The Life Stories and Episodic Future Thinking of InmatesASST. PROF. DR. BURCU KAYA KIZILÖZ ASST. PROF. DR. DİLEK ÇELİK
YAREN MÜEZZİN2021-22The Parental and Individual Predictors of Sharenting within a Turkish Speaking SamplePROF. DR. FATİH BAYRAKTAR ASST. PROF. DR. DİLEK ÇELİK
İBRAHİM RAY2021-22Utilizing Indirect Contact to Reduce Prejudice Toward LGBTI+'sPROF. DR. SHENEL HÜSNÜ RAMAN   
SÜLEYMAN ERDOĞAN2020-21Distinguishing of Error Awareness from Error CorrectionASST. PROF. DR. ÇIĞIR KALFAOĞLU   
RAHILA RACHAEL JATAU2020-21Cultural Life Scripts, Personal Life Stories and Psychological Well-being of Nigerian Young AdultsASST. PROF. DR. BURCU KAYA KIZILÖZ   
KAAN BERKAN2020-21(Un)Packing a Punch: The Role of The Gender Belief System in Barroom AggressionPROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMAN   
GİZEM KARACA2019-20Imagining Infidelity: Gender Differences in Episodic Future ThinkingASSOC. PROF. DR. FATİH BAYRAKTAR   
DENITSA HRISTOFOROVA MAYDON2019-20Predictors of Bullying Perpetration and Bullying Victimization among Semi-Professional Team Sport Players in North CyprusASSOC. PROF. DR. FATİH BAYRAKTAR ASST. PROF. DR.  DİLEK  ÇELİK
OGÜN EMRE BIKMAZOĞLU2019-20The Predictive Roles of Prosocial and Aggressive Behaviours, and Socioeconomic Status on Perceived Classroom Climate in 4th-grade ChildrenASSOC. PROF. DR. FATİH BAYRAKTAR   
HASAN ADAR SAĞNIÇ2019-20The Role of Religiosity and Scriptural Interpretation on Ambivalent Sexist AttitudePROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMAN ASST. PROF. DR.  DENİZ  ATALAR
OXANA YAKOVLEVA2019-20The Relationship between Public Attitude to Surveillance Technologies on the Road, Anxiety, Self-esteem and Driving StylesASST. PROF. DR. DENİZ ATALAR   ​