Skip Navigation Linkspsikoloji

Psikoloji Bölümü

Psikoloji Bölümü

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. FATİH BAYRAKTAR

Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. DENİZ ATALAR

Yönetici Asistanı
NİLÜFER GÖYMEN

Bölüm Misyonu

Psikoloji, zihinsel süreçleri ve davranışları inceleyen bir bilim dalıdır. Psikologların amacı, biyolojik, bilişsel, gruplararası, kişilerarası gibi birçok perspektiften davranışın temelini anlamaktır. Bunu yapabilmek amacıyla psikologlar, insan gelişiminden, kişilerlerarası ilişkilere, davranış bozukluklarından, gruplar içerisinde sosyalleşme sürecine kadar, birçok konuda araştırma yapmaktadır. Psikoloji Bölümü'nün amacı, öğrencilere, psikolojinin alt dalları hakkında bilgi edinebilecekleri, psikolojik bilgilerini uygulayabilecekleri, yüksek kaliteli araştırma yürütebilecekleri, uluslararası standartlar doğrultusunda bir eğitim vermektir. DAÜ Psikoloji Bölümü ayrıca Psikoloji Bilimi'nin gelişmesine ve saygın bir disiplin olarak ilerlemesine katkıda bulunmak amacını kendine misyon edinmiştir.

Bölüm İmkanları

DAÜ Psikoloji Bölümü, 1 Profesör, 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Doktora mezunu, 2 tam zamanlı öğretim üyesi, 8 yarı zamanlı öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisinin bulunduğu uluslararası bir akademik kadroya sahiptir. Kadrodaki bireylerin araştırma konuları, Psikoloji Bilimi'nin alt dalları altında bulunan konuları içermektedir. Bu konulardan bazıları, çocuklarda ulusal kimlik gelişimi; gruplararası temas ve gruplararası ilişkiler; zorbalık; yeni medyanın gelişim üzerindeki etkisi, bireylerin trafikteki davranışları, savaşlarda kadınlar; eşcinsel, biseksüel ve transeksüel birey psikolojisidir.

Psikoloji Bölümü, Kuzey Kıbrıs'ta türünün ilk örneği olan bir Psiko-Biyoloji laboratuvarına sahiptir. Bu laboratuvarda, davranış gözlemleri için tek yönlüayna, fizyolojik tepkilerin ölçümü için kullanılan BIOPAC teknolojisi ve davranış kodlamaları ve analizleri için kullanılan NOLDUS Bilişim Teknolojileri bulunmaktadır. Ayrıca, Psiko-Biyoloji laboratuvarında öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından, dersler ve araştırma sırasında kullanılan 25 bilgisayar bulunmaktadır.

2014 tarihinden itibaren öğrencilerin kullanımına açılan ve ikinci bir laboratuvar olan Bilişsel Davranış Laboratuvarı ise SPSS, MATLAB ve QSR NVivo10 sistemlerini içermektedir.

Programlar

Psikoloji lisans programının amacı, öğrencileri çeşitli konu, bakış açısı ve sorgulamalarla tanıştırarak, lisansüstü eğitimlerinde sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, medya,klinik psikoloji vs. üzerine çalışmaya hazırlamaktır. Psikoloji öğrencilerini hedef alan bir program oluşturabilmek amacıyla, çoğu bölüm temel dersi sadece Psikoloji Bölümü'ne kayıtlı olan öğrencilerine verilmektedir. Psikoloji Bölümü dışındaki öğrencilere ise, psikoloji hakkında temel bilgileri verebilmek adına Genel Psikoloji, Psikoloji Bilimine Giriş, Sosyal Davranışları Anlamak gibi seçmeli olarak alabilecekleri dersler verilmektedir.

2010 yılından beridir öğrenci kabul eden ve birçok başarılı uzman psikolog yetiştiren Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin danışman eşliğinde araştırma yürütebilme becerilerini geliştirmelerini ve birer Gelişim Psikoloğu olarak çalışabilecekleri ortamlarda başarılı olmaları için gereken bilgileri edinmelerini amaçlamaktadır.


Türkçe olarak belirtilmemiş tüm programların eğitim dili ingilizcedir.

* ile işaretlenmiş programlara yeni öğrenci kabul edilmemektedir.

Program AdıDereceEğitim Süresi (Yıl)
PsikolojiLisans / B.S.4
Psikoloji (Türkçe)Lisans / B.S.4
Gelişim Psikolojisi (Tezli) *Master / M.S.1 - 2
Genel Psikoloji (Tezli)Master / M.S.1 - 2
Eğitimde Farklılık

DAÜ tarafından sunulan psikoloji lisans programı müfredatı özellikle Avrupa Psikoloji Diploması (EuroPsy) ve YÖK standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış olup, öğrencilerimizin dünyanın her yerinde iş olanaklarına sahip olmaları amacıyla uluslararası tanınır düzeyde diploma vermeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz Türk Psikologlar Derneği tarafından 2015 tarihinde akredite edilmiştir.

Neler Başardık

Psikoloji bölümü 250'nin üzerinde mezun vermiştir. Bu mezunlar ulusal ve uluslararası düzeyde iş olanaklarına sahip olmuşlardır. Mezunlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimleri almak için İngiltere, ABD ve Avrupa'da programlara yerleşmişlerdir.

Psikoloji Bölümü'nün İngilizce programı Türk Psikologlar Derneği tarafından Türkiye'de akredite edilen 8 programdan biri ve Kıbrıs'ta ise ilk ve tek programdır. Türkçe programın akreditasyon süreci ilk mezunlarını verdikten sonra başlayacaktır.

Yüksek lisans seviyesinde eğitim alan öğrenciler herhangi bir gelişimsel bir ortamda süpervizyon eşliğinde eğitim almakta ve yüksek kaliteli araştırma projeleri yürütmek için eğitilmektedirler.

Öğrencilerimizin Değeri

Psikoloji bölümü, uluslararası eğitim standartlarında öğrencilere psikolojinin birçok alt dalıyla ilgili eğitim verip onlara psikoloji alanında geniş bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Dört yıllık psikoloji lisansını tamamlayan öğrenciler, psikoloji mezunu, yüksek lisansı tamamlayıp bir yıl süpervizyon alanlar ise, psikolog ünvanını kullanmaya hak kazanırlar. Mezunlarımızın yarıdan fazlası şu an Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'da yüksek lisans programlarında eğitim görmektedir.

Kariyer Olanakları

Psikoloji Bölümünde yüksek öğrenimlerini tamamlayarak lisans diploması alanlar, eğitim kurumlarında, endüstride, insan kaynakları departmanlarında, danışma merkezlerinde ve psikoloji hizmeti veren özel ve/veya kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Psikoloji Bilimi birçok alt dallarıyla farklı alanlarda hizmet vermektedir. Uzman psikologların verdiği hizmetler arasında psikoterapi, psikometri, araştırma danışmanlığı, personel seçimi, işletme içi iletişim geliştirme, eğitimde ölçme araçları geliştirme ve buna benzer psikolojik hizmetler sayılabilir.


İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü 
Gazimağusa, KKTC
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1389
Faks: +90 392 630 2475
E-posta: psychology@emu.edu.tr


Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Doç. Dr. FATİH BAYRAKTAR Bölüm Başkanı Psikoloji AS216 1324
Doç. Dr. MEHMET METİN ERGİNEL Öğretim Üyesi Psikoloji AS217 2416
Doç. Dr. ŞENEL RAMAN Öğretim Üyesi Psikoloji AS201 1079-2013
Doç. Dr. YACOUB MOHAMMAD KHALLAD Öğretim Üyesi Psikoloji AS212 2282
Yrd. Doç. Dr. AYŞENUR TALAT ZRİLLİ Öğretim Üyesi Psikoloji AS211 1283
Yrd. Doç. Dr. BURCU KAYA KIZILÖZ Öğretim Üyesi Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. ÇIĞIR KALFAOĞLU Öğretim Üyesi Psikoloji AS207 1362
Yrd. Doç. Dr. İLMİYE SEÇER Öğretim Üyesi Psikoloji AS208 2777
Dr. ARIEL MITCHELL LADUM İPEKCİOĞLU Öğretim Üyesi Psikoloji AS214 2478
Dr. DENİZ ATALAR Öğretim Üyesi,
Bölüm Başkan Yardımcısı
Psikoloji AS218 2411
Öğr. Gör. AKİLE BERFU ZORBA Öğretim Görevlisi Psikoloji AS210 2279
Öğr. Gör. ŞERİF TÜRKKAL Öğretim Görevlisi Psikoloji AS220 1368

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Öğr. Gör. ÇİSEM NAMIKKEMALOĞLU Öğretim Görevlisi Psikoloji
Öğr. Gör. DOĞA ÖZTÜRK Öğretim Görevlisi Psikoloji
Öğr. Gör. HASAN ERGÜLER Öğretim Görevlisi Psikoloji
Öğr. Gör. NAİFE SEVDALI Öğretim Görevlisi Psikoloji AS215 1616
Öğr. Gör. ONUR YILMAZ Öğretim Görevlisi Psikoloji AS219 2013
Öğr. Gör. ÖZLEM BURAK Öğretim Görevlisi Psikoloji
Öğr. Gör. YAPRAK PARLAN Öğretim Görevlisi Psikoloji 3051

Araştırma Görevlileri

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
GİZEM KARACA Araştırma Görevlisi Psikoloji
HASAN ADAR SAĞNIÇ Araştırma Görevlisi Psikoloji
Melike Şahan Araştırma Görevlisi Psikoloji
OGÜN EMRE BIKMAZOĞLU Araştırma Görevlisi Psikoloji