Skip Navigation LinksArts,-Humanities-and-Social-Sciences-

Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü


Bölüm Misyonu

DAÜ uluslararası akademisyenleri, öğrencileri ile ortak yönleri ve farklılıkları bünyesinde barındıran dolayısı ile bir kültürel mozaiği, zenginliği içinde ihtiva eden bir kurum olarak demokrasi kültürünün yeşerebilmesi için ideal bir ortamın göstergesidir. Dolayısı ile üniversitemiz, dünya kültürel mozaiğine katkıda bulunmak adına, 2009 yılında bünyesinde oluşturulmuş olduğu Sanat, Beşerî ve Sosyal Bilimler Bölümü ile kendi içinde ve üniversite bünyesinde felsefeden sanata, antropoloji-arkeolojiden hukuka kadar uzanan geniş bir yelpazede çok sayıda sunduğu seçmeli dersler ile üniversite öğrencilerimizin saygı, hoş görü ve sorumluluk gibi kavramlar konusunda farkındalık sahibi olması için çalışmaktadır.

Her alanda başarı için çok yönlü eğitimin değerini bilen bölümümüz DAÜ lisans düzeyindeki tüm öğrencilere sanat, estetik, insani ve sosyal bilimler; antropoloji, arkeoloji, müzecilik, kültürel miras gibi konularda sağlam bir temel ve farkındalık oluşturmak amacındadır. Bu amacı yerine getirirken yaratıcılığın ve analitik düşüncenin ortaya çıkarılması, genel kültür ve bilginin öğrencilerimize katacağı insani değerler ile toplumlarına ve dünyaya olumlu katkıları olacağına olan inancımız bölümümüze güç vermektedir.

Gerek çatımız altında programımız ve seçmeli derslerimiz aracılığıyla, bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı bilgi çağında, sanat, beşerî ve sosyal bilimlere bütüncül bir bakış ve disiplinler arası bir yaklaşım ile bilgi üreterek, bilim yaparak uygarlığa katkı yapmak ve de bölgesel, uluslararası sorunlarda çözümün tarafı olmaya çalışılmaktadır.

Bölüm İmkanları

Sanat, Beşerî ve Sosyal Bilimler Bölümünde çeşitli saygın üniversitelerde eğitim almış, alanlarında pek çok kitap ve makale yayınlamış, zengin birikimli ve deneyimli bir akademik kadroya sahiptir.

Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin bilgisayar laboratuvarları ve audio-visual araçlarla donatılmış sınıfları, teknolojik olanakları çatımız altındaki öğrencilerinin kullanımına sunulmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi kütüphanesindeki veri tabanlarının yanısıra, kütüphanede bulunan kitaplar sanat, edebiyat, tarih, arkeoloji ve müzik alanlarında öğrencilerine zengin bir kaynak sunmaktadır. Bölüm tarafından yürütülen öğrenci kulüpleri, düzenlenen seminerler, sergi ve bilimsel geziler öğrencilerimizin entelektüel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca Bölümümüz DAÜ-Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAÜ-DAKMAR) ile iş birliği yapmakta ve öğrencilerimiz merkezin yürütmekte olduğu disiplinler arası arkeolojik kazı, yüzey araştırması gibi projelere katılabilmektedir. Bunlara ek olarak, öğrencilerimiz Kral Tepesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Laboratuvarından yararlanarak kültürel mirasın korunması çalışmalarında etkin olarak çalışabilmektedir.


Eğitimde Farklılık

Sanat, Beşerî ve Sosyal Bilimler Bölümü köklü bir sanat ve sosyal bilimler geleneğinden gelmektedir. Bu disiplinler arası bölüm; doğası gereği, felsefeden sanat, estetik ve müzeciliğe, arkeoloji, tarihten Akdeniz’in kültürel mirasına ve tarihine kadar geniş bir yelpazede üniversite seçmeli dersleri sunmaya çalışmaktadır. Bölümümüz tüm üniversitemiz öğrencilerinin bilgilerini geliştirecek ve genişletecek, entelektüel gelişimlerini canlandıracak, edebiyata ve kültür çalışmalarına ilgilerini daha üst seviyelere çekecek, fikir çeşitliliğini ortaya çıkartacak bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu nedenle, bölümümüzün sunduğu dersler görsel ve işitsel materyaller eşliğinde, konuların tartışılarak öğrenciye aktarıldığı, düşünen, sorgulayan yaratıcı düşünceye önem veren dersler olarak, öğrenciler üzerinde bir etki oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bölümümüz öğrencilerimizin farklı disiplinler arası projelerde yer alması için çaba göstermekte ve genç bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı yapmaya çalışarak eğitimde farklılığını ortaya koymaktadır.

Neler Başardık

Sanat, Beşerî ve Sosyal Bilimler Bölümü verdiği servis dersleri dışında, diğer bölümlerde okuyan öğrencilere tarih, arkeoloji, sanat tarihi, mitoloji ve felsefe gibi sanat, beşerî ve sosyal bilimler alanlarına ilgi duyarak bu konularda farkındalık sahibi olmalarını sağlamıştır. Bölümümüz çatısı altında yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası bilimsel projeler ile Dünya Kültürel Mirasının korunması, araştırılması ve yaşatılmasına yönelik önemli katkılar yapılmıştır.


Öğrencilerimizin Değeri

Küresel ve sürekli değişen, farklı taleplerle karşımıza çıkan bir dünyada rekabet edebilmek için Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunlarının evrensel bir takım etik ve kültürel değerlerin farkında olmaları, onlara ulusal ve uluslararası iş dünyasında olumlu katkılarda bulunacaktır. Günümüzde kişilerin nasıl algılandıkları yaptıkları işlerdeki başarıları kadar önemli bir faktör haline gelmiştir. Bu nedenle sunduğumuz derslerle öğrencilerimize genel kültür, sanat ve evrensel değerleri benimsetmek, zihinsel becerileri kazandırılmak, onların başarılı birer iş insanı, akademisyen olmalarına katkı sağlamak amaçtır.


Kariyer Olanakları

Sanat, Beşerî ve Sosyal Bilimler Bölümü öğrencilerine çok çeşitli alanlarda iş bulabilmenin yollarını açmaktadır. Bölümün sorumlu olduğu ana bilim dallarının kapsadığı bilimler ve kültürler arası içerik, öğrencilerimizin arkeoloji, tarih, antropoloji, felsefe, öğretmenlik, sinema, reklamcılık, siyaset, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler gibi mesleklerin yanısıra, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri gibi kuruluşlarda da ki kariyerlerine katkı sağlamaktadır.


 İletişim

Adres:Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler BölümüSanat Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü, Aristóteles CaddesiDoğu Akdeniz ÜniversitesiGazimağusa, Kuzey KıbrısMersin 10 Turkey


 Tel: +90 392 630 1251

E-posta: bulent.kizilduman@emu.edu.tr

Web: http://fas.emu.edu.tr
Adı SoyadıGörevBölümOfisTel

Üniversite Seçmeli Dersleri

Bölümümüz çatısı altında üniversitemizin farklı bölüm ve fakültelerine yönelik olarak öğrencilerimizin genel kültürel birikimlerine katkı yapma, sosyal, sanat ve beşeri bilimler alanında farkındalıklarını artırma gayesi ile dersler hazırlanmıştır. Ayrıca öğrencilerimizin yaratıcı bir şekilde düşünebilmesini sağlamak amacıyla da teorik ve uygulamalı derslerimiz hazırlanmış olup dönem sonunda öğrencilerimizin bu yönlerini göstermeye yönelik sergiler düzenlenmektedir. İlgili derslerimiz aşağıdaki gibidir.​

Dersin Kodu
Dersin Adı Kredisi Dili
AHSS111 The Ancient World and Cinema (3,0,0)3 İngilizce
AHSS113 Antik Dünya ve Sinema (3,0,0)3 Türkçe
AHSS114 Interpretation of Stories and Films (3,0,0)3 İngilizce
AHSS115 Woman in Fairy Tales (3,0,0)3 İngilizce
AHSS157 Mitolojik Hikayeler (3,0,0)3 Türkçe
AHSS202 Archaeology of Cyprus (3,0,0)3 İngilizce
AHSS206 Maps: A Gateway to Mediterranean History (3,0,0)3 İngilizce
AHSS204 Gender Studies (3,0,0)3 İngilizce
AHSS421 Museology (3,0,0)3 İngilizce
AHSS444 Underwater Archaeology (3,0,0)3 İngilizce
SBSB149 Arkeolojide Büyük Keşifler (3,0,0)3 Türkçe
SBSB115 Masallarda Kadın (3,0,0)3 Türkçe
SBSB122 Uygulamalı Sanat Çalışmaları (3,0,0)3 Türkçe
SBSB171 Dünya Tiyatrosu (3,0,0)3 Türkçe
SBSB181 Mitoloji ve İkonografi (3,0,0)3 Türkçe
SBSB182 Orta Asya Mitolojisi ve Etkileri (3,0,0)3 Türkçe
SBSB203 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (3,0,0)3 Türkçe
SBSB116 XIX-XX Yüzyıl Rus Kültürü (3,0,0)3 Türkçe
SBSB118 Sanat ve Estetik (3,0,0)3 Türkçe
SBSB120 Adli Arkeoloji Gömü Yerlerini Ortaya Çıkarmak (3,0,0)3 Türkçe
SBSB214 Hikâye ve Film Yorumlaması (3,0,0)3 Türkçe
SBSB261 Kıbrıs Kültür Tarihi (3,0,0)3 Türkçe
SBSB284 Anadolu Uygarlıkları (3,0,0)3 Türkçe​DAÜ Web Siteleri