Skip Navigation Linksabout-faculty

Fakülte Hakkında

Fen ve Edebiyat Fakültesi 

Fen ve Edebiyat Fakültesi, 1986 yılında Yüksek Teknoloji Enstitüsünün, Doğu Akdeniz Üniversitesi adını alarak bir devlet üniversitesine dönüştürüldüğü yıl kurulan üç fakülteden biridir. Kurulduğu yıllarda Fizik, Kimya ile Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar alanlarında lisans eğitimi verilmekteyken, 2022-2023 akademik yılında bünyesinde bulunan Matematik, Fizik, Kimya, Biyolojik Bilimler, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık ile Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler bölümleri olmak üzere toplam sekiz bölümün on lisansdokuz yüksek lisans ve beş doktora programında eğitim alan öğrenci sayısı 1840’a ulaşmıştır. Fen ve Edebiyat Fakültesi bugüne kadar 6000’i aşkın mezun vermiştir.Fakültemizin vizyonu, 35 yıla aşkın deneyimden yola çıkarak, akademik kadrosu, araştırma imkânları, uluslararası niteliği ve sürekli gelişim anlayışıyla lisans eğitimindeki yetkinliği pekiştirmek, lisansüstü eğitimde yeni hedeflere erişmek ve araştırma etkinliğini artırarak Doğu Akdeniz Üniversitesinin önde gelen fakültelerinden ve bölgenin en iyi Fen ve Edebiyat Fakültelerinden biri olmaktır. Fen ve Edebiyat Fakültesi, hem kendi hem de diğer fakültelerin öğrencilerine yüksek standartta eğitim vererek akademik çalışma yapabilecek bilgi ve donanıma sahip, yeni fikir ve teknolojiler üretebilen, çevreye  duyarlı bireyler yetiştiren, uluslararası standartlarda araştırma yürüten ve topluma hizmet veren bir kurum olmayı temel misyon olarak belirlemiştir. Üniversitemizin "Uluslararası kariyer için" ilkesine paralel biçimde Fen ve Edebiyat Fakültesinde lisans ve lisansüstü programlarındaki uluslararası öğrencilerin sayısını artırmanın yanı sıra diğer uluslararası üniversite, enstitü ve araştırma merkezleriyle var olan işbirliklerin genişletilmesi de hedeflenmektedir. Mezunlarımız, Amerika'dan Avustralya'ya, Avrupa'dan Asya'ya ve Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada akademik ve iş kariyerlerine başarıyla devam ediyorlar.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde özellikle son yıllarda eğitim vermeye başlanan ve KKTC’de tek olma özelliğine sahip Aktüerya Bilimleri (İngilizce), Fizik (İngilizce), İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce), Kimya (İngilizce) programlarının yanında yıllardır Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce), İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), Psikoloji (Türkçe ve İngilizce), Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) programları yer alıyor. Fakültede oldukça zengin lisansüstü eğitim olanakları da bulunuyor. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi; Enformatik Sistemleri (Tezsiz), Fizik (Tezli), Genel Psikoloji (Tezli), Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi (Türkçe Tezli/Tezsiz), Kimya (Tezli), Matematik (Tezli), Medikal Biyoteknoloji (Tezsiz), Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe Tezli) ile Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar (Tezli) yüksek lisans programları seçeneklerini sunarken, aynı zamanda Fizik, Kimya, Genel Psikoloji, Matematik ile Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri doktora programları ile de yetkin bilim insanları yetiştirmeye devam ediyor. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi ayrıca 10 Çift Ana Dal ve 3 Yan Dal programlarıyla da DAÜ öğrencilerine çoklu disiplinde kendilerini geliştirmeleri ve iyi bir kariyer elde etmeleri yönünde gerekli altyapıları sağlayacak olanaklar sunuyor.

Vizyon ve misyonu doğrultusunda eğitim kalitesine ve araştırma potansiyeline verilen büyük önemin göstergeleri olarak DAÜ, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) 2022 – 2023 Akademik Yılı için Dünya Üniversite Sıralaması’nda 501-600 bandında yer aldı. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Doğa Bilimleri Bölümleri (Fizik, Kimya, Matematik ve Biyolojik Bilimler Bölümleri) Times Higher Education 2023 değerlendirmesinde; “Fizik ve Astronomi”, “Kimya”, “Jeoloji, Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri” ve “Matematik ve İstatistik” konularında dünyada 201-250 bandında yer alarak sıralamadaki yerini geliştirmiş ve bulunduğu coğrafyadaki kalitesini perçinlemiştir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programı 2022 yılında uluslararası akreditasyon kuruluşu olan Almanya merkezli ASIIN tarafından akredite edilmiştir. İngilizce Psikoloji lisans programı ise Türk Psikologlar Derneği tarafından 2024 yılına kadar aktedite edilmiştir. Tüm lisans müfredatları, 2009 yılı Leuven Bildirisiyle belirlenen Bologna sürecinin ilke ve değerlerine uygun bir biçimde hazırlanmaktadır. Öğrencilerimiz, lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra aldıkları bilgi ve becerilere göre dünyanın en aranan meslek dallarında görev alabiliyor, bilgilerini lisansüstü eğitimle derinlemesine geliştirerek ilgili alanda akademisyen olarak kariyer yapabiliyor veya pedagojik formasyon eğitimini tamamlayarak öğretmen olabiliyorlar.

Fen ve Edebiyat Fakültesi, Üniversitemizin araştırma altyapısında önemli bir yer tutmaktadır.  Fakültemizde hizmet veren Genel Kimya, Mekanik, Elektrik ve Magnetik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psiko-Biyoloji, Bilişsel Davranış, Bilgisayar, Çeviri , Fiziko-Kimya, Enstrumental Analiz, Organik Kimya, Fotovoltaik ve İnce Film Metrolojisi laboratuvarlarında  araştırmacılara çalışma ve deney yürütme olanağı sağlanmaktadır. Bu laboratuvarlarda lisansüstü araştırmaların yanı sıra lisans eğitiminde öğrencilerin deneysel beceri ve araştırma yetenekleri geliştirilir. Fakülte üyeleri ayrıca TÜBİTAK 1001 projeleri yürütmektedirler. Doğu Akdeniz Üniversitesi adına SCI, SSCI ve AHCI endeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanan makalelerde Fakültemizin akademik kadrosunun, özellikle Matematik, Fizik ve Kimya bölümlerinin öğretim üyelerinin önemli katkıları vardır. Fakültemizde çağımızın talepleri doğrultusunda Biyoenformatik ve Hesaplamalı Biyoloji gibi alanlarda interdisipliner araştırmalara önem verilmektedir.  
DAÜ Web Siteleri