Skip Navigation Linksbiyolojik-bilimler

Biyolojik Bilimler Bölümü

Biyolojik Bilimler Bölümü

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. BAHAR TANERİ

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. BURAK ALİ ÇİÇEK

Yönetici Asistanı
FUNDA ÖZÇELİK AKKELEŞ

Bölüm Misyonu

Bölüm olarak amacımız teorik konseptleri laboratuvar ve araştırma becerileri ile birleştiren, öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen ve ileride verimli meslekler seçebilmeye elverişli bir lisans eğitimi sağlamaktır. Bölüm üyelerinin araştırma ve öğretim uzmanlıklarından bazıları şunlardır; temel bilim ve tıp alanıyla ilgili, moleküler biyoloji, genetik, genomik, proteomik, hücre biyolojisi, çevre, popülasyon genetiği, biyokimya, ve biyoenformatik. Amacımız bunlar gibi dallardaki eğitim ve araştırma olanaklarını arttırmak ve öğrencilerimize bu alanlardaki en güncel bilgileri etkin bir şekilde aktarmakdır.Bölümün ana amaçları arasında stratejik olarak yapılacak yeni öğretim görevlileri alımı, temel labaratuvarların geliştirilmesi, varolan programların genişletilmesi ve araştırma olanaklarının arttırılması vardır. Bu ana hedeflerin, Biyolojik Bilimler Bölümü'nün araştırma ve eğitim konularındaki seçkinliğini yurtiçi ve yurtdışında arttırması beklenmektedir. Bunun yanında, bölümümüz başka dallarda eğitim almakta olan öğrencilere sağladığı eğitim olanaklarıyla da topluma biyolojik bilimlerle ilgili konuları düşünme ve öğrenme olanakları sağlamayı görev edinmiştir.

Bölüm İmkanları

Moleküler Biyolojı ve Genetik Programı öğrencileri Fen ve Edebiyat Fakültesi'nin kimya, fizik, bilgisayar laboratuvarları ve görsel işitsel teknoloji olanaklarından yararlanabilmektedir. Ek olarak, öğrencilerin Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki temel teknik ve laboratuvar eğitimleri Fen ve Edebiyat Fakültesi içinde yer alan Biyolojik Bilimler Bölümü'nün Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarları'nda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca DAÜ Kütüphanesi'ndeki yayın veritabanları öğrencilerin biyolojik bilimler ve ilişkili disiplinlerle ilgili en son gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktadır. Uygulamalı çalışmalar açısından, DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü'nün işbirliği içinde olduğu ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve özel kuruluşlarda staj yapabilme olanağı vardır. Ek olarak öğrenciler, bölümde akademik personel tarafından yürütülen projelere yardımcı araştırmacı olarak katılabilme olanağına sahiptir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı'nda bulunan ekipmanları kullanarak, lisans öğrencilerimiz birçok moleküler deneyler yapabilmektedir. Laboratuvarlarımızda yapılmış bazı deneyler aşağıdaki gibidir:

 • Farklı hücre türlerinden DNA izolasyonu,
 • Restriksiyon enzimlerini kullanarak DNA kesimi,
 • Jel elektroforez,
 • Polimeraz Zincir Reaksiyonu,
 • Bakteri hücresi transformasyonu.

Programlar

Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında lisans (BS Lisans) ve aynı dalda bir yandal programını sunmaktadır.

 

Program AdıDereceEğitim Süresi (Yıl)
Moleküler Biyoloji ve GenetikLisans / B.S.4
Medikal Biyoteknoloji (Tezsiz)Master / M.S.1 - 1.5
Eğitimde Farklılık

Biyolojik Bilimler Bölümü'nde bulunan Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarları çağın gelişmiş ekipmanları ile donatılmıştır. Öğrenciler bölüm üyelerinin gözetmenliği altında araştırma projelerine katılma şansına sahiptirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik öğretim görevlileri genomik, hücre ve moleküler biyoloji, biyoenformatik ve çevresel bilimler gibi DAÜ'de bulunan yaşam bilimleri girişimi ve gelişmelerinde önemli roller alırlar. Temel bilim dalı olarak Biyolojik Bilimler DAÜ'deki Tıp, Eczacılık ve Sağlık Fakülteleri'nin müfredatlarına da katkıda bulunmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik programı bölüm elemanları ve DAÜ'de bulunan diğer bölümlerdeki araştırmacılar arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu iletişim sayesinde temel bilim, klinik alanlar ve mühendislik alanlarıyla çok-disiplinli ortak araştırma yapma olanağı sağlanmaktadır. Bölümümüzün önemli başarılarından biri yüksek yabancı öğrenci katılımı ile çok-kültürlü bir ortamda ve uluslararası standartlarda bir eğitim ortamı sağlamasıdır. Bunlara ek olarak, öğrencilerimizin müfredat dışı eğitim ve gelişimini desteklemek için bölümümüz dört farklı öğrenci kulübüyle bağlantılıdır; Çevre Kulübü, Dalgıçlık Kulübü, Genetik Kulübü, ve Sörf Kulübü.

Neler Başardık

Yurtdışında eğitim almış öğretim elemanları Biyolojik Bilimler Bölümü'nü birçok alanda güçlendirmiştir: Öncelikle ve en önemli olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında eğitim hizmetleri ve bunun yanında birçok değişik araştırma alanında çalışmalar bulunmaktadır:

 1. RNA ve genomik ifade analizi;
 2. Biyoenformatik;
 3. İnsanlarda görülen genetik hastalıklar, örneğin, kanser genetiği ve beta-talasemi;
 4. alternatif splays analizi,
 5. RNAi çalışmaları,
 6. Genom sekans analizleri ,
 7. Çevre bilimleri.

Öğrencilerimizin Değeri

Biyolojik Bilimler Bölümü sağladığı yoğun ve aynı zamanda ilgi çekici akademik lisans programıyla toplumumuzda ihtiyaç duyulan profesyonel olarak eğitilmiş ve bilimsel düşünce odaklı bilim insanları yetiştirme şansı sunmaktadır. Bölüm üyelerimiz verdikleri eğitime, araştırma deneyimlerini de katarak mezunları gerçek hayattaki araştırma konularında hazırlamaktadır. Bölümümüz, öğrencilerimizin Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında en güncel eğitimi almasını sağlamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans programı sadece DAÜ'de bulunmaktadır. Programımız uluslararası standartlarda olup, Türkiye, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen üniversiteleri ile karşılaştırılabilir durumdadır. Bölümümüz ilk mezunlarını 2015 yılında vermeyi planlamaktadır.

Kariyer Olanakları

Dört yıllık Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans diploması almaya hak kazanacaklardır. Bu programı tamamladıktan sonra, mezunlar lisansüstü eğitime devam edebilecek donanım ve pratik bilgiye sahip olur. Öğrenciler, yüksek lisans eğitimlerine ister yurtiçinde isterse yurtdışında bulunan birçok farklı akademik alanda devam edebileceklerdir. Bunlara ek olarak, bu bölümden mezun olmak, mezunlara farklı iş sektörlerinde yer alabilme olanakları sağlaycaktır. Bu alanlar arasında aşağıdakiler yer alır:

 • tıp alanları,
 • özel hastaneler,
 • devlet hastaneleri,
 • akademi
 • klinik genetik,
 • biyoenformatik sektörü
 • farmasütik firmalar
 • biyoteknoloji endüstrisi,
 • özel tanı laboratuvarları
 • araştırma enstituteri
 • tarım sektörü
 • çevre sektörü.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve kayıt koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Kabul ve Kayıt Koşulları sayfasını ziyaret ediniz.


İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Fen ve Edebiyat Fakültesi 
Biyolojik Bilimler Bölümü 
Gazimağusa, KKTC
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 3923
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: mbg@emu.edu.tr


Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Prof. Dr. BAHAR TANERİ Bölüm Başkanı Biyolojik Bilimler AS104 3922
Prof. Dr. ŞÜKRÜ TÜZMEN Öğretim Üyesi Biyolojik Bilimler AS111 2021
Yrd. Doç. Dr. ADİL ŞEYTANOĞLU Öğretim Üyesi Biyolojik Bilimler AS105 2675
Yrd. Doç. Dr. BURAK ALİ ÇİÇEK Bölüm Başkan Yardımcısı Biyolojik Bilimler AS110 2109

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Öğr. Gör. DİLEM ŞAKİR Öğretim Görevlisi Biyolojik Bilimler AS115
Öğr. Gör. HÜLYA ŞENOL Öğretim Görevlisi Biyolojik Bilimler AS115
HASAN DENİZ AKBORA Okutman Biyolojik Bilimler AS117 2404

Araştırma Görevlileri

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
FEZEL NİZAM Okutman Biyolojik Bilimler AS114 2060
IFEBAJO AYODEJI OLUGBENGA Araştırma Görevlisi Biyolojik Bilimler AS235

​​Öğretim programı​


​​​Crs.CodeCourse NameCreditsECTS
First Semester
ENGL191Communication in English I35
HIST280Ataturk's Principles and History of Turkish Reforms25
MATH151Calculus - I46
BIOL121 General Biology - I46
CHEM111General Chemistry - I46
Second Semester
CHEM112General Chemistry -II46
BIOL124Introduction to Molecular Biology and Genetics36
ENGL192Communication in English - II35
MATH152Calculus - II46
BIOL122General Biology - II46
Third Semester
BIOL211Molecular Cell Biology I46
PHYS101Physics - I47
COMP183Fundamental of Computer Science - I46
BIOL213Human Genetics36
CHEM243Organic Chemistry - I46
Fourth Semester
BIOL212Molecular Cell Biology - II47
PHYS102Physics - II47
COMP184Fundamental of Computer Science - I46
BIOL214Physiology46
CHEM244Organic Chemistry - II46
Fifth Semester
COMP374Database Management Systems36
BIOL311Molecular Genetics48
UE01University Elective I35
AE01Area Elective I35
BIOL313Concepts in Behavioral Genetics38
Sixth Semester
BIOL220Biochemistry46
BIOL312Bioinformatics and Computational Biology36
UE02University Elective II35
MATH212Biostatistics36
BIOL317Neurogenetics37
Seventh Semester
BIOL413Developmental Biology46
BIOL415Genomics and Proteomics37
AE02Area Elective II35
BIOL417Microbiology37
BIOL411Molecular Evolution36
Eight Semester
UE03University Elective III35
AE03Area Elective III35
BIOL416Bioethics35
BIOL412Immunology46
BIOL414System Biology36​​