Skip Navigation LinksDean's-Message

Dekan'ın Mesajı

​​Fen ve Edebiyat Fakültesi Kuzey Kıbrıs'taki yüksek öğrenim kurumlarının en büyüklerinden biri olup, doğa bilimleri, matematik ve psikolojiden sosyal bilimlere, beşeri bilimlere ve çeviriye kadar geniş bir yelpazedeki disiplinlerin eğitim ve öğretimi için kesinlikle en büyük merkezdir. Fen ve Edebiyat Fakültesinin temelleri, Doğu Akdeniz Üniversitesinin kurulduğu 1980'li yıllarda atılmıştır. Bu gelenek dolayısıyla bizden öncekilerin bütün değerli çalışmalarını korumak zorunda olmamızın yanı sıra, eğitimi çağa uydurma ve gelecek zamanın önümüze çıkardığı zorlu durumlarla başa çıkabilme mecburiyeti bizi yeni çözümlerimizi aramaya itmektedir. Şu anda, eski çalışma alanlarını cağa uydurma , yeni Türkçe müfredatları açma ve lisans sonrası programları zenginleştirme gibi görevler bizi beklemektedir. Fen ve Edebiyat Fakültesi, Doğu Akdeniz Üniversitesinin farklı milletlerden öğrencileri bakımından en çeşitli olanıdır.

 

Prof. Dr. Rza Bashirov​

Dekan